Кой е в init Lab
2-ма лабъри към

Иван Хараламов 🏓
Ghoul
Mystery Labber
mystery_user