Кой е в init Lab
1 лабър към

Vladimir Vassilev
vloo